Buying a train ticket can be frustrating if you don’t know how to speak Vietnamese. Let’s join this lesson to get some key expressions and how to deal with these situations

 

Tâm

Em ơi!

Hi. 

Người bán vé

Dạ?

Yes? 

Tâm

Em cho anh 1 đi Đà Nẵng đi em.

a ticket to Da Nang please

Người bán vé

Anh muốn đi ngày nào?

What day do you want to travel? 

Tâm

Ngày 22 này.

This 22nd 

Người bán vé

Ngày 22. Dạ, có nhiều chuyến đi Đà Nẵng, anh muốn đi chuyến tối hay là chuyến sáng?

Yes, the 22nd. We have many trips to Da Nang. Do you like the evening trip or morning trip? 

Tâm

Chuyến tối. Chuyến tối khởi hành lúc 8 giờ tối phải không em?

Evening trip. The evening trip departs at 8 p.m, right? 

Người bán vé

Dạ đúng rồi anh. Anh muốn mua vé một chiều hay là vé khứ hồi?

That’s right. Do you want to buy the one-way ticket or round-trip ticket

Tâm

Vé khứ hồi.

A round-trip ticket. 

Người bán vé

Vé khứ hồi. Vé ngồi hay là vé nằm anh?

A round-trip ticket. A seat ticket or a bed ticket

Tâm

Sao ạ?

What? 

Người bán vé

Dạ, vé ngồi hay là vé nằm?

A seat ticket or a bed ticket?  

Tâm

À, vé nằm. Mà bao nhiêu 1 vé?

A bed ticket. How much is 1 ticket?  

Người bán vé

Dạ, 880.000 một vé ạ.

It costs 880.000 VND/ ticket. 

Tâm

Vậy, cho anh 1 vé.

Give me one.

Người bán vé

Dạ! , vé của anh đây!

Here. This is your ticket. 

Tâm

Cảm ơn em!

Thanks. 

 

 

1

Em muốn mua một vé đi Nha Trang

I want to buy a ticket to Nha Trang. 

2

Cho anh một vé đi Sài Gòn

1 ticket to Sai Gon please 

3

Xe lửa khởi hành lúc mấy giờ?

What time does the train depart?

4

Tôi có thể mua vé xe đò ở đâu?

Where can I buy the coach ticket? 

5

Anh muốn đi ngày nào? 

What day do you want to travel? 

 

 

 

Từ vựng

Định nghĩa

hỏi

ask

phương tiện

transportation

máy bay

plane

xe hơi

car

xe đò

coach

xe lửa

train

khởi hành

depart

ticket

chuyến tối

evening trip

chuyến sáng

morning trip

vé một chiều

one-way ticket 

hay/ hoặc

or

vé khứ hồi

round-trip ticket

Vé ngồi 

the sitting ticket

vé nằm 

the laying ticket

 

Download PDF: HERE