Knowing about the directions can help you to avoid getting lost in Vietnam. This lesson will guide you through the process.

 

 

Yun nói chuyện với người đi đường

Yun is talking to the passenger

 

Yun

Anh ơi! Cho em hỏi!

Hi! May I ask you? 

Người đi đường

Em hỏi gì?

What do you want to ask? 

Yun

Dạ, bưu điện ở đâu vậy anh?

Where is the post office

Người đi đường

Bưu điện thành phố phải không?

The city post office, right? 

Yun

Dạ!

Yes.

Người đi đường

Em đi thẳng đường này, tới ngã tư thì quẹo trái. Bưu điện nằm bên tay phải.

You go straight this way, when you reach the intersection then you turn left. The post office is on your right side. 

Yun

Từ đây tới đó có xa không anh?

Is it far from here to there? 

Người đi đường

Không xa lắm đâu. Khoảng chừng 200 mét thôi.

Not much, it’s only about 200 meters. 

Yun

Nhưng mà hồi nãy em có hỏi một người. Người ta nói là còn xa lắm.

But I just asked another people. They said it’s still far away. 

Người đi đường

Không phải đâu. Em cứ đi thẳng đường này. Không có lạc đường đâu.

It’s not. You keep going straight then you don’t get lost

Yun

Dạ! Em cảm ơn anh.

Yes. Thank you.

 

1

Cho hỏi  chợ Bến Thành ở đâu?

May I ask where is the Ben Thanh market? 

2

Chị đi thẳng đường này. Tới ngã tư đầu tiên thì quẹo phải

You go straight this way. Turn right at the first intersection.

3

Cho hỏi, gần đây có bệnh viện không ạ?

Excuse me, is there any hospital near here?

4

Từ nhà anh tới trường có xa lắm không?

Is it far from your house to school? 

 

Từ vựng

Định nghĩa

bưu điện

post office

đi thẳng

go straight

ngã tư 

our ways intersection

quẹo trái

turn left

quẹo phải

turn right

bên tay phải

on the right side

bên tay trái

on the left side

mét 

meter

Download PDF: HERE