1. Luôn luôn đúng giờ

Giáo viên phải luôn có mặt đúng giờ, hoặc sớm hơn một vài phút để sẵn sàng bài học nhất là với những lớp học online, cần canh giờ để mở máy tính cho kịp lúc. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của giáo viên với học viên của mình

2. Tôn trọng văn hóa của học viên

Học viên của SVFF có thể đến từ nhiều nên văn hóa khác nhau nên sẽ có những câu hỏi, chủ đề không phù hợp mà giáo viên không nên đề cập đến trong bài học, trừ phi học viên đề cập trước.

  • Về đời tư: Tránh hỏi những câu hỏi riêng tư như “bạn kết hôn chưa? có bạn trai/ bạn gái chưa? lương một tháng bao nhiêu? …”
  • Chính trị:   Tránh nói đến vấn đề nhạy cảm của chính trị
  • Tôn giáo:  Tránh hỏi và chỉ trích những chủ đề về tôn giáo

3. Kiên nhẫn và lịch sự

Vì học viên đến từ nhiều hoàn cảnh và có thể có nhiều trình độ, nên giáo viên cần phải kiên nhẫn và lịch sự, giúp đỡ , hướng dẫn và khuyến khích, truyền cảm hứng cho học viên vượt qua những khó khăn khi học.

  • Không được la mắng, sỉ nhục học viên: Không được nói học viên dốt hoặc sỉ nhục trình độ ngoại ngữ của họ
  • Không được chửi thề hoặc những ngôn ngữ không lịch sự:  Sử dụng từ ngữ lịch sự với học viên
  • Không nổi nóng với học viên

 4. Thể hiện độ chuyên nghiệp của mình

  • Có trách nhiệm: Trả lời các thắc mắc của học viên liên quan tới bài học nhanh nhất có thể và trong group call
  • Trách nhiệm và chính xác: Luôn cập nhật lịch dạy thường xuyên để học viên chọn đúng giờ học.
  • Dạy tiếng Việt cho học viên, không phải là luyện tập ngôn ngữ cho giáo viên. Học viên trả tiền cho giáo viên để giáo viên dạy tiếng Việt cho họ. Giáo viên lưu ý, không được tận dụng thời gian này để luyện tập thứ tiếng khách.