1. Quy định cho bài học

 • Cam kết : Mỗi bài học là một cam kết giữa giáo viên với học sinh của bạn. Hủy và học bù 1 buổi học chỉ được thực hiện khi rất bận công việc và không thể sắp xếp được và khi mà cả bạn và học viên đều đồng ý. Nếu bạn có việc không thể dạy được trong 1 thời gian, phải báo cho SVFF trước một tháng.
 • Bắt đầu bài học đúng giờ : Giáo viên nên chủ động liên lạc với học viên sớm hơn bài học 1 chút, đặc biệt là trong lớp học thử.
 • Kết nối với học viên: Mọi thông tin liên hệ với học viên, việc trả lời các câu hỏi đều phải được thực hiện trên nhóm Skype hoặc Google hangouts
 • Đợi học viên: Giáo viên phải đợi học viên tới cuối buổi học. Nếu học viên không báo trước mà trễ giờ hoặc không báo trước mà nghỉ buổi học, giáo viên phải báo cho SVFF và không cần dạy bù buổi học đó cho học viên
 • Kết thúc bài học đúng giờ: Giáo viên nên lịch sự thông báo với học viên là buổi học đã kết thúc và giáo viên cần có thời gian để chuẩn bị buổi học tiếp theo.
 • Luôn điền vào form After-class-form: khi dạy xong buổi học. Nếu giáo viên quên không điền vào form này, sẽ không được nhận lương của buổi học đó.
 • Không bao giờ được đồng ý nếu học viên đề nghị giáo viên dạy riêng không qua SVFF : ngay cả khi học viên yêu cầu các bạn làm vậy. Nếu điều này xảy ra, SVFF rất tiếc sẽ cắt mọi hợp đồng với giáo viên và giáo viên sẽ không nhận được tiền lương tháng trước.

2. Dời lịch

1. Chỉ được dời lịch học trước khi bắt đầu giờ học 48 tiếng. Việc này phải được sự đồng ý của cả 2 bên : giáo viên và học sinh

2. Nếu giáo viên muốn thay đổi lịch dạy, phải báo trước với SVFF một tuần

3. YÊU CẦU

 1. Luôn luôn trả lời các câu hỏi của học viên và liên lạc với học viên trong group call
 2. Điền vào After-class-form ngay sau khi học xong
 3. Thường xuyên update lịch trên Google calendar và Calendly
 4. Thông báo với SVFF trước 1 tuần nếu giáo viên muốn đổi lịch dạy
 5. Thông báo với SVFF khi học viên muốn đổi lịch.

4. Thưởng

Nếu giáo viên làm được một trong những điều sau, sẽ được 1 điểm thưởng

 1. Chia sẻ kinh nghiệm hoặc ý tưởng mới trong Facebook group của giáo viên
 2. Post và comment những kiến thức liên quan tới tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong Learn Vietnamese with SVFF group
 3. Nhận feedback tốt từ học viên.
 4. Giới thiệu học viên cho SVFF – Giáo viên giới thiệu sẽ được thưởng trực tiếp 10% học phí mà học viên đã đóng cho khóa đầu tiên.

5. Phạt

Nếu giáo viên vi phạm một trong những điều sau đây, sẽ bị phạt:

 1. Có mặt trễ khi dạy học và khi họp/ tập huấn trên công ty
 2. Bị feedback không tốt từ học trò
 3. Nghỉ mà không báo trước cho SVFF
 4. Nghe lời dụ dỗ của học viên, dạy riêng không thông qua SVFF.