Screenshot_2

What you’ll learn

 • Practice speaking Vietnamese freely on various topics with a set of prepared guiding questions
 • Expand vocabulary on various actual topics.

Requirements

 • At least of Intermediate Level
 • A computer with a good internet connection

Methods of Instruction

 • Instructor-led lessons
 • Independent study/homework
 • Hands-on training/testing/projects

Text and Learning Materials

 • Free speaking with guiding lessons (designed by SVFF team)
 • Audio files in Southern Dialect included for the ebook
 • Online sources: online news, readings, videos, movies, etc (carefully chosen by SVFF)
 • Glossary created by SVFF
LEVEL1 PACKAGE

Topics you may want to choose in this course:

 1. Đi du lịch
 2. Hẹn hò
 3. Đám cưới
 4. Phong tục
 5. Nhập
 6. Văn hóa nhậu
 7. Bạo lực mạng
 8. Khủng hoảng tuổi trung niên
 9. Chiến tranh (trước 1975)
 10. Chiến tranh (sau 1975)
 11. Sống xanh/ bảo vệ môi trường
 12. Cách dạy con của người châu Á
 13. Bạn có tin vào ma không?
 14. Ngôn ngữ lập trình
 15. Đại họcMỹtrường tư và trường công
 16. Các học ngôn ngữ hiệu quả
 17. Bảo vệ động vật hong dã
 18. LGBT ở Việt Nam
 19. Sự trỗi dậy của Trung Quốc
 20. Bàn về tôn giáo
 21. Lối sống tối giản
 22. Văn hóa thần tượng ở châu Á
 23. Bình đẳng giới
 24. Bản quyền ở Việt Nam
 25. Tín dụng đen
 26. Những điều bình thường ở Việt Nam nhưng kỳ lạnước ngoài
 27. Phân biệt chủng tộc
 28. Đẻ mướn
 29. Tiền ảo
 30. Phá thai
 31. Vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam
 32. Chửi thề trong tiếng Việt
 33. Deep web
 34. Chiến tranh tiền tệ

How long does this last?

 • 30 meetings or more in class, depending on each student
 • Students with more time for self-learning can achieve this level faster
 • Learners want to focus on just some specific area only, such as speaking and listening online also take less time to achieve this level

Who this course is for:

 • Students that have studied Beginner to Lower-Intermediate Vietnamese.
 • Those who want to learn to speak Vietnamese in more advanced level
 • Those who want to know more about the past and the current Vietnam
 • Those who want to know more about Vietnamese culture

LISTEN TO OUR STUDENTS

MORE TESTIMONIALS

Screenshot_61
Screenshot_60
Screenshot_59