Chào thầy cô và các giáo viên tập sự. Để có thể sẵn sàng nhận lớp, giáo viên cần xem qua ít nhất các khóa sau đây

A. Các khóa cần phải hoàn thành

1. Teaching Southern Vietnamese To English Learners

Khóa học này dành riêng cho giáo viên đã từng dạy học giúp giáo viên mới có cái nhìn chung về cách dạy tại SVFF.

Screenshot_36

2. Vietnamese Pronunciation: Southern Dialect

Screenshot_41

Khóa này là khóa dạy cho học viên mới bắt đầu. Giáo viên xem qua để tham khảo cách các giáo viên của SVFF dạy cũng như bổ sung kiến thức phát âm chuyên sâu liên quan đề tiếng Việt giọng miền nam

3. Complete Vietnamese Course – Basic Level (A1)

Khóa này là khóa dạy cho học viên A1. Giáo viên xem qua để tham khảo cách các giáo viên của SVFF dạy cũng như bổ sung kiến thức tiếng Việt

Screenshot_37

4. Complete Vietnamese Course – Elementary Level (A2) [không bắt buộc]

Đây là khóa dạy cho học viên A2. Giáo viên xem qua để tham khảo cách các giáo viên của SVFF dạy. Từ Khóa A2 trở lên, cách dạy tương đối giống khóa A1. Nhưng đối với giáo viên mới bắt đầu, việc xem qua tất cả các trình độ là rất hữu ích cho anh chị. Nếu có nhu cầu xem qua thêm, Thầy cô cứ chủ động yêu cầu SVFF cung cấp mã để tham gia khóa học miễn phí

Đề truy cập vào các khóa học trên, vui lòng liên hệ SVFF để được bạn làm theo các bước sao

  1. Tạo một tài khoản trên website này: https://svff.online/
  2. Thông báo đến SVFF email bạn dùng để tạo tài khoản để được nhận khóa học
  3. Sau khi được thông báo đã được gửi khóa học, và vào trang này để xem các khóa học: https://svff.online/my-courses

B. Cách đăng nhập vào khóa học

1. Vào trang All courses

Screenshot_40

Để truy cập khóa học, bạn sẽ vào trang sau: https://svff.online/my-courses

2. Thông báo deadline cho SVFF

Sau khi xem qua vài bài, bạn vui lòng báo deadline cho SVFF để được kiểm tra. Gần đến dealine. Bạn book một buổi 30 phút để được dạy demo một lần nữa. Lưu ý, deadline hoàn thành các khóa trên không qua 2 tuần kể từ ngày bạn nhận email kết quả phỏng vấn

3. Nội dung dạy demo

Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi nhé!