Lớp free speaking là gì? Khác với các lớp level 0-5, ở lớp free speaking , giáo viên và học viên sẽ nói chuyện đối thoại một cách tự do về một đề tài nào đó. Giáo viên sẽ làm gì trong lớp free speaking? Giáo viên sẽ hỏi họcContinue Reading

Chia sẻ của cô Thương Quan điểm dạy kids: Sau những buổi học, thất bại có, thành công có, mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân khi dạy kids. Quan điểm dạy kids của mình : Trẻ con học cần phải vui, cực vui  Vì vậy khôngContinue Reading