Do you know how to tell Vietnamese where you come from? Let’s practice with us through this lesson.

 

Kim Chào em! Hi
Nam Dạ, chào chị! Cho hỏi, chị tên là Kim, phải không?  Hi, excuse me, you are Kim, right? 
Kim Phải, chị tên là Kim. Yes. My name is Kim. 
Nam Chị có phải là người Hàn Quốc không? Are you Korean? 
Kim Không, chị là người Việt Nam. No. I’m Vietnamese
Nam Dạ! Yes

 

Kim

Chào anh!

Hi

Nam

Dạ, em chào chị! Chị là người nước nào?

Hi. What is your nationality

Kim

Tôi là người Hàn Quốc. Tôi tên là Kim Hee. Còn anh, anh tên gì?

I’m Korean. My name is Kim Hee. How about you? What’s your name? 

Nam

Em tên là Nam. cho hỏi, đây là ai vậy?

My name is Nam. By the way, excuse me, who is this

Kim

À, Đây là... David. Anh ấy là người Anh.

Well, … this is David. He’s British

 

1

Anh là người nước nào?

What is your nationality? 

2

Bả là người Việt Nam.

She is Vietnamese.

3

Đây là chị Tú. 

This is Ms. Tu. 

4

Đó là anh David.

That is David

5

Chị là người Hàn Quốc phải không?

You are Korean, right?

6

Đúng rồi/ phải

Right

7

Không phải

No, not correct

 

Từ vựng Định nghĩa
người people
nước country
nào which
đây this
rất very
vui happy
gặp see
Nước Hàn Quốc  Korean 
Nước Anh  England 
không  no