Describing colors will help us a lot in daily conversations especially when going shopping. Listen to this lesson and enjoy learning Vietnamese

 

 

 

Anh Tâm dắt người yêu đi mua quần áo.

Mr Tam is taking his girlfriend to go shopping

 

Anh Tâm

Hôm nay, anh mới lãnh lương. Anh sẽ dắt em đi mua quần áo nha. Em muốn mua gì cũng được.

Today, I just got my salary. I’ll take you to buy clothes. You can buy whatever you want. 

Người yêu

Thiệt hả anh? Em yêu anh nhiều lắm!

Really? I love you so much honey!

Anh Tâm

Mình đi thôi!

Let’s go!

 

Ở phòng thử đồ của cửa hàng quần áo

At the fitting room of a clothes shop

Người yêu

Em bận cái đầm màu tím này được không?

Do you think I look ok to wear  this purple dress?

Anh Tâm

Ờ, anh thấy cũng đẹp lắm

Yup, I think you’re great

Người yêu

Thôi, em thấy già lắm

No, I think I look old in it

Anh Tâm

Ờ, vậy em thử cái đầm màu cam kia đi.

Well, then try the orange one

Người yêu

Màu cam nhìn chói lắm! Em không thích!

Orange looks too bright! I don’t like it!

Anh Tâm

Vậy cái đầm màu đen đi! Anh nghĩ đầm màu đen mặc sang đó! 

Then the black one! I think you’ll look elegant in black!

Người yêu

Thôi, màu đen nhìn già lắm anh

No, black makes me old

Anh Tâm

Haizz vậy em thích màu nào? Anh thấy có cái đầm bảy màu kìa! Em lấy cái đó đi

(sigh) So what color do you like? I can see there’s a 7-colored dress! You should take it!

Người yêu

Trời ơi! Cái đầm nhìn lố lăng như vậy mà anh kêu em mua.

OMG! That dress looks ridiculous and you told me to buy it?

Anh Tâm

3 tiếng đồng hồ rồi mà em không lựa được cái đầm nào hết. Mình đi về đi em! Anh buồn ngủ quá!

It’s been 3 hours honey  but you haven’t been able to choose any dress. I think we should go home. I’m getting too sleepy.

Người yêu

Thôi mà anh! Ở lại với em đi!

Come on, honey! Stay here with me!

Anh Tâm

Thôi. tiền nè! Em muốn mua gì, cứ mua đi! Anh về đi ngủ.

Well, here’s the money! Feel free to buy whatever you want! I’m going home for some sleep

 

 

1

Cái đầm này màu gì?

What color is this dress?

2

Cái đầm này màu vàng

This dress is yellow.

3

Em không thích màu xanh lá.

I don’t like green!

4

Bận màu đen nhìn già lắm!

Black looks old on me!

 

 

Từ vựng

Định nghĩa

mới

just

lãnh lương

to receive salary

dắt

to take someone somewhere

quần áo

clothes

bận

to wear (Southern accent)

đầm

a dress

già

old

chói

too bright

sang

elegant, luxury

lố lăng

ridiculous

lựa

to choose

buồn ngủ

sleepy

Thôi mà

Come on

Click HERE to download