This lesson will show you how to say “plan to do something” . Let’s discover

 

Lan và Chi đang nói chuyện với nhau trong quán ăn

Lan and Chi are talking in the restaurant. 

 

Chi Chị Lan ơi, Bây giờ là mấy giờ rồi? Hi Lan, what time is it now? 
Lan 11:05 rồi. It’s 11:05. 
Chi 11:05 rồi à? Ở ga Sài Gòn,  người ta bán vé đến mấy giờ hả chị? It’s 11:05? In the Sai Gon train station, what time do they sell the ticket until?
Lan Buổi sáng, người ta bán vé đến 11 giờ rưỡi. Em định mua vé đi đâu vậy? In the morning, they sell it until 11:30. Where do you intend to go? 
Chi Em mua vé đi Đà Nẵng, Em định chủ nhật tuần này đi Đà Nẵng. Hôm nay là thứ Sáu phải không chị? I buy the ticket to go to Da Nang. I intend to go on this Sunday. Is today the Friday? 
Lan Ừm đúng rồi. Quê em ở Đà Nẵng hả? Yes. Is your hometown in Da Nang? 
Chi Dạ không, quê em ở Nha Trang. No, my hometown is Nha Trang.
Lan Vậy em đi Đà Nẵng để làm gì? So, what do you travel to Da Nang for? 
Chi Em đi du lịch ,à Không, đi thăm gia đình một người bạn. Ảnh muốn em cùng đi về quê với ảnh  I travel, uhm no, I go to visit my family’s friend. He wants me to visit the hometown with him. 
Lan À. Chị hiểu rồi. Vậy, gia đình ảnh có mấy người? Ok, I see. So, how many people are there in his family? 
Chi 10 người. Ba mẹ ảnh  sinh 8 người con: 2 trai, 6 gái. ảnh  là con đầu trong gia đình. Em út của ảnh  năm nay mới 6 tuổi.  10 people. His parents gave birth to 8 kids; 2 sons, 6 daughters. He is the oldest child in the family. His youngest brother is only 6 years old. 
Lan Quê ảnh  ở xa quá! Gia đình ảnh đông quá!  Em không sợ hả? His hometown is too far. His family is to crowd. Do you afraid
Chi  Dạ không. Tại sao phải sợ hả chị?  No. Why do I have to afraid? 

 

 

 

Hôm nay là Chủ Nhật phải không chị? Is today the Sunday? 
Tôi là con đầu trong gia đình I am the oldest child in my family. 

 

Từ vựng Định nghĩa
định intend
quê hometown
thăm visit
muốn want
với with 
con đầu the oldest child
con út the youngest child
sợ afraid

Click HERE to download