I. Các tình huống hội thoại

1.Harry gặp một người Việt Nam.

Harry  Chào anh!
ô.Hoà  Chào anh!
Harry  Anh có khoẻ không?
ô. Hoà  Cám ơn, tôi khoẻ. Còn anh? Khoẻ không?
Harry  Cám ơn. Tôi cũng khỏe.

2.Harry gặp Helen.

Harry  Chào Helen!
Helen  Chào Harry.
Harry  Bạn có khoẻ không?
Helen  Cám ơn. Tôi bình thường. Còn anh?
Harry  Cám ơn. Tôi cũng bình thường.

3.Harry gặp thầy giáo.

Harry  dạ, em chào thầy!
Thầy  Chào em!
Harry  Thầy có khoẻ không, thầy?
Thầy  Cám ơn em. Thầy vẫn khoẻ.

4.Tạm biệt.

Harry  Bye Helen!
Helen  Bye! Hẹn gặp anh ngày mai.
Harry  ừm. Hẹn mai gặp

II.Ghi chú ngữ pháp

1. Mẫu câu chào.

– Chào : ông/bà/anh/chị/cô/chú/em

2.Mẫu câu hỏi – đáp về sức khoẻ.

Câu Hỏi: ông/bà/anh/chị/cô/chú/em + có khoẻ không?

Câu Trả lời: Cám ơn ông/bà/anh/chị/ tôi + bình thường/khoẻ/ cũng bình thường/ vẫn khoẻ

3.Cũng, vẫn: tương đương trong tiếng Anh là “also”, “still”.

Ví dụ:

Cám ơn, tôi cũng bình thường.

Harry vẫn khoẻ.

4. dạ: từ đặt đầu câu biểu thị sự kính trọng         

dạ, em chào thầy !

 

nguồn QueHuongOnline.vn