If you want to practice listening Vietnamese for beginners, come and watch our video. Today’s topics are DIRECTION & TRANSPORTATION Don’t forget to do the quiz below! If you get 100% correct, screenshot your result and send it to our Facebook page, we will have a surprising gift for you. Have fun practice! Loading… Do you want toContinue Reading

Thời xưa, nguyên liệu làm đẹp đều có nguồn gốc thiên nhiên, được lựa chọn, chế tác theo những công thức khác nhau từ đơn giản, dễ làm đến cầu kỳ, phức tạp với bí quyết được giữ kín. Dưới đây là những loại sản phẩm làm đẹp còn đượcContinue Reading