Screenshot_53

There are some more differences about wedding in Vietnam now and then. This podcast will discuss the differences in 2 aspects:
1- Wedding invitations and means of transport
2- Wedding presents and cost

Thiệp mời và xe rước dâu

Ở thời gian trước, đi mời cưới thường là mời bằng miệng. Nếu có thiệp mời bên trong nội dung phải viết bằng tay. Khi rước dâu chủ yếu là đi bộ hoặc xe đạp, vì thời xưa thường lấy người quanh làng hoặc làng bên. Sau này có đưa dâu bằng xe máy, cô dâu chú rể đi trước phía sau là gia đình và bạn bè. Phải những gia đình quyền thế và có điều kiện mới có xe hơi trong lễ rước dâu và số đó rất ít lúc bấy giờ.

xã hội hiện đại, hình thức là điều rất được coi trọng vì vậy mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo kể cả thiệp mời. Hầu hết bên trong đều được in ấn cẩn thận tiết kiệm thời gian viết rất nhiều so với trước. Xe rước dâu chủ yếu là xe hơi.

Quà cưới và chi phí cho đám cưới

Ngày xưa của hồi môn chỉ là chiếc vòng kiềng hay đôi bông tai của hai bên nội ngoại. Bạn bè đi cưới tặng những cái ly, nhưng đôi gối, cái phích nước, cái mâm… mọi thứ đơn giản, gần gũithiết thực. Chi phí dành cho đám cưới phù hợp với điều kiện hai bên gia đình và cũng không tốn kém quá nhiều.

Ngày nay, cô dâu chú rể được hai bên trao quà nào dây, nào kiềng, nào nhẫn, nào lắc… Gia đình càng khá giả số quà cưới được trao càng nhiều. Khách mời đi cưới cũng bỏ tiền vào phong bì, vừa tiện lợi lại hợp với thời đại. Mối quan hệ càng thân tình, đám cưới càng linh đình thì tiền mừng cưới phải càng nhiều. Chính vì thế, chi phí tổ chức cho một đám cưới ngày nay cũng không hề nhỏ, có khi lên tới trăm triệu đồng.

Source: https://hellovietnam.tw/vn/vietnam/183

 

1

Người Việt dùng phương tiện gì để đi đám cưới ngày xưa? Tại sao?

2

Thiệp cưới xưa và nay khác nhau như thế nào?

3

Của hồi môn của ngày xưa và ngày nay có gì khác nhau?

4

Khi nào phải chuẩn bị nhiều tiền mừng cưới?

5

Bạn thích đám cưới nào hơn?

 

Từ Vựng Định Nghĩa
rước dâu a ceremony that the groom’s family go to the bride's family to take the bribe
xã hội society
hiện đại modern
hình thức form
coi trọng to consider something important
chuẩn bị to prepare
chu đáo carefully (prepare)
kể cả including
thiệp mời invitation cards
hầu hết almost
in ấn to print
cẩn thận careful
của hồi môn dowry
vòng kiềng circle necklace
bông tai earrings
gối pillow
phích nước flask
mâm tray
đơn giản simple
gần gũi close (adjective)
thiết thực practical
chi phí cost
phù hợp suitable
điều kiện condition
tốn kém expensive
trao quà to give presents
dây a string
kiềng a necklace
nhẫn a ring
lắc a bracelet
khá giả rich 
phong bì envelope
tiện lợi convenient
thời đại era
mối quan hệ relationship
thân tình friendly
linh đình magnificient
tiền mừng cưới wedding money
không hề not at all
lên tới up to

Download PDF: HERE
Review Vocabulary with Quizlet online flashcards: HERE